episode link

#9 Svend Trier om meditation i sind og samfund