episode link

EP 7: Date, kleint bekjentskap og hat mot AKT