episode link

Lekár môže pracovať u viacerých poskytovateľov ZS, avšak za splnenia zákonných podmienok