episode link

Odhalili mechanizmus, prečo starším rýchlejšie plynie čas