שיחת היסטוריה

שיחת היסטוריה פרק 01 - ד"ר מרדכי קידר