episode link

Wingårdhs insatser i renoveringen av Nationalmuseum: intervju med Gert Wingårdh och Mats Widbom