episode link

44. Specifik fobi - Behandla specifik fobi med KBT. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.Gäst: Päivi Mettälä och Johanna Lindgren