episode link

OKDM 207: Bogactwo, czyli kilka rad z książki FASTLANE MILIONERA