episode link

پادکست بیست‌و‌دوم: واکنش های دفاعی - قسمت اول