episode link

#1 Sektas un traģiskā reliģija: cēloņsakarības un risinājumi // Ilze Jansone