episode link

OKDM 136: Podejmowanie decyzji oraz ich skutki po latach