Oslo Militære Samfund (OMS)

OMS: Hybridkrigføring av oberstløytnant Palle Ydstebø

Link:
Embed: