episode link

Kulturisternas Julspecial 2019: Hjul på julfest och skådespelaren som julbock.