episode link

"Hetta, AFS och kaffe" - Om certifieringskrav för pannoperatörer. Gäst: Maria Wallenman, HEMAB.