Startup My Way - Bogusz Pękalski

SMW 004: Maciej Aniserowicz - Odejście z etatu, pisanie książki, selfpublishing, hejt, alkohol, wypalenie zawodowe, dziewczyny w IT

Link:
Embed: