episode link

Kulturisterna del 9: Erik och danskan, Rasmus Klump, Siklax och juristen från Hirvlax