episode link

4x65 Debate : ¿ El inició del fin de Apple?