episode link

24. Kan ett attraktivt varumärke locka de bästa?