episode link

#100 043 Vad är EU? (och uttalas det egentligen eeeeewh?)