Arbetsgivarpodden

25. EU - svenska modellen satt under press