episode link

187 Per Winblad – med passion för ledarskap i 40 år!