episode link

Hvad betyder det, når politikerne siger, at udgifterne skal følge det demografiske træk?