episode link

#35 Är E-handel nåt att ha för landsbygdens företag?