episode link

89. Förändringsledarens 8 vanligaste misstag enligt John Kotter (del 6)