episode link

23. Den arbetsgivarpolitiska delegeringen; ett gemensamt ansvar för effektiva verksamheter