Vysielanie NLP Akadémie

Úvod: Návrat Motýľov v Bruchu | Peter Sasín