episode link

Người Việt ở Đài Trung bị buộc tội giết và ăn thịt chó