episode link

Người thích thịt nướng ở Australia được cảnh báo kiểm tra vỉ nướng vì có rắn