episode link

Lo ngại về mối đe dọa môi trường từ tàu chở dầu bị cháy ngoài khơi Hong Kong