episode link

Nedeľná nekázeň: Vedecky dokázať Boha, by znamenalo zmocniť sa ho