episode link

Nedeľná nekázeň: Nesplnená požiadavka Novembra