episode link

180 Stopni #14 - Elokwencja mężczyzn vs elokwencja kobiet [Mrozowski & Śmiałek]