Funka olika – om funktionsnedsättningar och habilitering

Autism 1. Myter och fördomar

Link:
Embed: