episode link

Ep. 06 - Bakugou Katsuki x Midoriya Izuku (Boku no Hero Academia) with mellowdoodles