episode link

SMW 023: Michał Bąk – Jak monetyzować serwis contentowy od pierwszego dnia?