episode link

Ba người bị bắt trong cuộc đột kích của cảnh sát vào những ngôi nhà lụp xụp ở Kowloon