episode link

Poistenie zodpovednosti za škodu musí mať uzavreté každá ambulancia či lekáreň