episode link

OKDM 109: Sprzedaż książek na Amazon (Kindle Direct Publishing) – rozliczanie i podatki