episode link

Charlotta Thodelius, doktor i arkitektur och kriminolog, om platser för ungas självmord (S1:E3)