episode link

Season 4: Episode 9 - To Kill a Mocking Owl