episode link

SMW 020: Rahim Blak - Droga od artysty malarza do przedsiębiorcy wizjonera, Innowacje, SaaS, Inspiracja