episode link

#1 Fredrik Stengarn - Ideella organisationers möjligheter och utmaningar