საუბრები ნაპოლეონზე

ნაწილი 20: ლაშქრობა ეგვიპტეში, 1798 წ. აგვისტო - 1799 წლის ივნისი

Link:
Embed: