episode link

172 Magnus och Kims talarskola, del 3