episode link

Hans Bjur & Gunilla Linde Bjur, arkitekter - Göteborgs stadsbyggnad då och nu