episode link

# 007 gäst JONNA BORNEMARK - “Det omätbaras renässans : En uppgörelse med pedanternas världsherravälde”