Forum for vitenskap og demokrati

Fredrik W. Thue og Kai Peter Østberg: Faglig autonomi og ytringsfrihet