episode link

Folk i Finland 14: Jens Berg, mediakonsult och programmakare