#57: Jonas Mosskin: Psykologi, forskning och kultur