episode link

176 Robert Szasz – Om personliga drivkrafter och närvarande ledarskap